II NABÓR NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PAŃSWTEM

b_800_600_0_00_images_wydarzenia_IInabor_zarzadzanie_panstwem1Warto studiować ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM. W trakcie studiów blisko 1 000 godzin zajęć to praktyki zawodowe w jednej z kilkudziesięciu instytucji współpracujących z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Do tej pory zaufali nam m.in.

  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  • Urząd Miasta Poznania
  • Czytaj dalej

Studenci dowiedzą się jak zarządzać państwem pod okiem Wojewody Wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski_logo800Administracja rządowa to nie tylko Warszawa. Integralnym jej elementem są Urzędy Wojewódzkie z wojewodą na czele. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, a także zwierzchnikiem i organem rządowej administracji zespolonej w województwie. Pełni on także nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz reprezentuje Skarb Państwa. W dniuj 29 listopada 2007 Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Piotra Florka na stanowisko wojewody wielkopolskiego.

Więcej o Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim:
www.poznan.uw.gov.pl Czytaj dalej

Starosta Poznański mówi TAK!

PrintStarosta Poznański Jan Grabkowski przystąpił do współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM dotyczącej realizacji praktyk studenckich przez studentów kierunku zarządzanie państwem.

Dzięki temu studenci poznają funkcjonowanie Starostwa Powiatowego i jednostek mu podległych od środka.

Samorząd powiatowy stanowi drugi szczebel samorządu terytorialnego w Polsce obok samorządu gminnego i samorządu województwa. Katalog zadań jaki realizuje ten szczebel samorządu jest bardzo szeroki. To znakomita okazja dla studentów kierunku zarządzanie państwem, aby przekonać się na własnej skórze, jak wygląda samorząd powiatowy, z czym pracownicy samorządowi borykają się na co dzień oraz z jakimi sprawami zgłaszają się mieszkańcy powiatu.

Więcej na temat Starostwa:
powiat.poznan.pl

Nowa specjalność na zarządzaniu państwem!

zarzadzanie_wizerunkiemZarządzanie wizerunkiem w instytucji publicznej – taką nazwę nosi nowa specjalność, która uruchomiona zostanie na kierunku studiów zarządzanie państwem!

We współczesnym świecie niemożliwe jest sprawne i efektywne zarządzanie instytucjami publicznymi, jeżeli pominie się kwestie związane z kształtowaniem ich wizerunku. Studia na specjalności zarządzanie wizerunkiem w instytucjach publicznych gwarantują zdobycie szczegółowej i profesjonalnej wiedzy, a nabyte umiejętności można wykorzystać nie tylko w sektorze publicznym, ale także w szeroko pojmowanym biznesie i otoczeniu społecznym. Czytaj dalej

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego otwiera drzwi dla studentów zarządzania państwem

LOGO - Urzad MarszalkowskiRozwój i koordynacja polityki publicznej na poziomie regionu to ważny element zarządzanie państwem. Tego właśnie uczyć się będą studenci naszego nowego kierunku od października 2014 roku. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak podpisał bowiem umowę z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, w której zadeklarował przyjęcie na praktykę naszych studentów.

Samorząd wojewódzki odpowiada m.in. za pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców, pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej województwa, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego, a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. Katalog konkretnych zadań jest znacznie dłuższy, ale o tym studenci dowiedzą się już na miejscy odbywając roczną praktykę w jednym z wydziałów Urzędu Marszałkowskiego.

Więcej na temat Urzędu Marszałkowskiego:

www.umww.pl

Studenci zarządzania państwem na praktykach w Urzędzie Miasta Poznania

LOGO - Urzad Miasta PoznaniaPrezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny podpisał umowę dotyczącą współpracy Miasta Poznania z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM przy realizacji praktyk zawodowych na kierunku zarządzanie państwem.

Urząd Miasta Poznania to aparat pomocniczy Prezydenta Miasta, poprzez który wykonuje on powierzone mu zadania publiczne. Jest to również jeden z największych pracodawców w mieście. Studenci poznają więc strukturę i zasady działania Urzędu oraz będą mieli okazję zweryfikować wiedzę akademicką z praktyką funkcjonowania samorządu gminnego. Studenci trafią do Wydziałów wskazanych przez Miasto zgodnie ze studiowaną specjalnością, a praktyka odbywać się będzie pod okiem opiekuna ze strony Wydziału, jak też osoby wskazanej przez Urząd Miasta. Praktyki rozpoczną się w październiku br.

Więcej na temat Urzędu Miasta Poznania:
www.poznan.pl