Co po studiach?

Zarządzanie państwem to unikalny kierunek, który, dzięki zakresowi kształcenia oraz rozbudowanej ofercie praktyk ułatwia zatrudnienie w wielu instytucjach. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Kancelarie: Prezydenta RP, Sejmu i Senatu
 • Ministerstwa i urzędy centralne
 • Urzędy Wojewódzkie
 • Urzędy Marszałkowskie Województw
 • Starostwa powiatowe
 • Urzędy gminne
 • Jednostki organizacyjne gmin, powiatów i województw
 • Partie polityczne
 • Organizacje społeczne
 • Prasa, radio, telewizja
 • Urzędy i agendy Unii Europejskiej
 • Instytucje pozyskujące środki z funduszy strukturalnych UE
 • Instytucje doradcze