Rekrutacja

Nowa specjalność na zarządzaniu państwem!

zarzadzanie_wizerunkiemZarządzanie wizerunkiem w instytucji publicznej – taką nazwę nosi nowa specjalność, która uruchomiona zostanie na kierunku studiów zarządzanie państwem!

We współczesnym świecie niemożliwe jest sprawne i efektywne zarządzanie instytucjami publicznymi, jeżeli pominie się kwestie związane z kształtowaniem ich wizerunku. Studia na specjalności zarządzanie wizerunkiem w instytucjach publicznych gwarantują zdobycie szczegółowej i profesjonalnej wiedzy, a nabyte umiejętności można wykorzystać nie tylko w sektorze publicznym, ale także w szeroko pojmowanym biznesie i otoczeniu społecznym. Czytaj dalej

Harmonogram rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych przez Wydział Nauk Politycznych

 i Dziennikarstwa UAM w roku akademickim 2015/2016

Lp.

Nazwa studiów

Forma rekrutacji

Termin rejestracji

 od – do:

Ostateczny termin przypisania opłaty rekrutacyjnej

Termin składania dokumentów od – do

STUDIA NA KIERUNKU POLITOLOGIA
1 Stacjonarne studia pierwszego stopnia Konkurs świadectw maturalnych 01.06. – 08.07. (* 08.07. (* 13.07. – 15.07. (*
2 Stacjonarne studia drugiego stopnia Ranking ocen na dyplomachukończenia studiów pierwszego stopnia 01.06. – 01.09. 01.09. 01.06. – 01.09.
3 Niestacjonarne studia pierwszego stopnia Złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc 01.06. – 01.09. 01.09. 01.06. – 02.09.
4 Niestacjonarne studia drugiego stopnia Złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc 01.06. – 01.09. 01.09. 01.06. – 02.09.
STUDIA NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
1 Stacjonarne studia pierwszego stopnia Konkurs świadectw maturalnych 01.06. – 08.07. (* 08.07. (* 13.07. – 15.07. (*
2 Stacjonarne studia drugiego stopnia, w tym grupa dla której zajęcia prowadzone są w j. ang. Ranking ocen na dyplomachukończenia studiów pierwszego stopnia 01.06. – 01.09. 01.09. 01.06. – 01.09.
3 Niestacjonarne studia pierwszego stopnia Złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc 01.06. – 01.09. 01.09. 01.06. – 02.09.
4 Niestacjonarne studia drugiego stopnia Złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc 01.06. – 01.09. 01.09. 01.06. – 02.09.
STUDIA NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
1 Stacjonarne studia pierwszego stopnia Konkurs świadectw maturalnych 01.06. – 08.07. (* 08.07. (* 13.07. – 15.07. (*
2 Niestacjonarne studia pierwszego stopnia Złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc 01.06. – 01.09. 01.09. 01.06. – 01.09.
3 Stacjonarne studia pierwszego stopnia w Pile Złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc 01.06. – 01.09. 01.09. 01.06. – 02.09.
4 Niestacjonarne studia pierwszego stopnia w Pile Złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc 01.06. – 01.09. 01.09. 01.06. – 02.09.
5 Stacjonarne studia drugiego stopnia Ranking ocen na dyplomachukończenia studiów pierwszego stopnia 01.06. – 01.09. 01.09. 01.06. – 02.09.
6 Niestacjonarne studia drugiego stopnia Złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc 01.06. – 01.09. 01.09. 01.06. – 01.09.
STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
1 Stacjonarne studia pierwszego stopnia w Poznaniu Konkurs świadectw maturalnych 01.06. – 08.07.(* 08.07.
(*
13.07. – 15.07.(*
2 Stacjonarne studia pierwszego stopniaw Słubicach Złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc 01.06. – 01.09. 01.09. 01.06. – 02.09.
3 Niestacjonarne studia drugiego stopnia w Poznaniu Złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc 01.06. – 01.09. 01.09. 01.06. – 02.09.
4 Stacjonarne studia pierwszego stopniaw Słubicach Złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc 01.06. – 01.09. 01.09. 01.06. – 02.09.
5 Stacjonarne studia drugiego stopnia w Poznaniu Ranking ocen na dyplomachukończenia studiów pierwszego stopnia 01.06. – 01.09. 01.09. 01.06. – 02.09.
6. Niestacjonarne studia drugiego stopnia w Poznaniu Złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc 01.06. – 01.09. 01.09. 01.06. – 02.09.
STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM
1 Stacjonarne studia pierwszego stopnia Konkurs świadectw maturalnych 01.06. – 09.07. (* 08.07. (* 13.07. – 15.07. (*
2 Niestacjonarne studia pierwszego stopnia Złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc 01.06. – 01.09. 01.09. 01.06. – 02.09.

(* – Szczegółowe etapy postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin

1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (IR)

1 czerwca 2015 r.

2 Ostatni dzień rejestracji i wyboru kierunku/specjalności studiów dla kandydatów podlegających postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II 1)

8  lipca 2015 r.

3 Ostatni dzień na przypisanie opłaty rekrutacyjnej do kierunku/specjalności studiów

8 lipca 2015 r.

4 Ostatni dzień na wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego do systemu IR przez kandydatów

8 lipca 2015 r.

5 Pobranie przez komisje rekrutacyjne z systemu IR list rankingowych i złożenie ich w Dziale Nauczania

9 lipca 2014 r.

6 Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

10 lipca 2015 r.

7 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

13 – 15 lipca 2015 r.

8 Składanie w formie elektronicznej rezygnacji przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i zdecydowali, że nie chcą ubiegać się o przyjęcie na studia

13 – 15 lipca 2015 r. do 23.59

9 Składanie w formie elektronicznej oświadczeń o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM przez kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i stanowią grupę rezerwową

13 – 15 lipca 2015 r. do godz. 23.59

 

Studia niestacjonarne

Pracujesz w tygodniu i nie masz możliwości podjęcia nauki na studiach dziennych? Chcesz studiować jednocześnie łącząc inne obowiązki? Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oferuje szeroki wachlarz kierunków studiów i specjalności na studiach niestacjonarnych.

Szczegóły na temat możliwości studiowania i wyboru specjalności znajdują się w zakładce „możliwości” w górnym menu portalu.

TYLKO SOBOTA-NIEDZIELA 
Studia niestacjonarne prowadzone są u nas średnio raz na dwa tygodnie w weekendy (sobota-niedziela).

WYSOKI POZIOM
Studia niestacjonarne prowadzone są przez najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, którzy na co dzień są naukowcami WNPiD UAM. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez wybitnych fachowców i praktyków: dziennikarzy, redaktorów, polityków.

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH 
Wszyscy studenci niestacjonarni mogą na równych prawach ubiegać się o stypendia. Więcej o stypendiach znajdziesz tutaj!

ELASTYCZNE OPŁATY
Poniżej publikujemy tabelę opłat za poszczególne kierunki studiów. Opłaty realizowane są zwykle w 8 równych ratach. Istnieje możliwość dopasowania sposobu płatności do własnych możliwości.

Kierunek Cena (zł)
Zarządzanie Państwem 3 000

 

NOWOCZESNOŚĆ I NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI
Wszystkie zajęcia odbywają się na Kampusie Morasko, który posiada nowoczesne zaplecze i bazę techniczną. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM posiada studia radiowe i telewizyjne, pracownie komputerowe z najnowszym sprzętem czy sale wykładowe wyposażone w najwyższym standardzie europejskim.

PRAKTYKI I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI
W ramach zaliczeń odbywają się również praktyki w różnych instytucjach współpracujących z WNPiD UAM. Praktykować można także w wydziałowych redakcjach (media wszelkiego rodzaju, od drukowanych, przez radio, telewizję, aż po portale internetowe) lub zdobywać umiejętności w kołach naukowych.Dla zainteresowanych istnieje również możliwość zaliczenia praktyk w miejscu pracy.

Studia niestacjonarne na WNPiD UAM to Twoja szansa!

Wymagane dokumenty

Do prawidłowego przebiegu procesu rekrutacyjnego wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów:

  1. wydrukowany i podpisany formularz internetowy stanowiący podanie o przyjęcie na studia;
  2. poświadczona przez UAM kopia świadectwa dojrzałości (w przypadku kandydatów z nową maturą, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, również kopie uzyskanych później aneksów do świadectwa dojrzałości),
  3. poświadczona przez UAM kopia świadectwa dojrzałości oraz poświadczona przez UAM kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
  4. wydrukowane i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
  5. zaświadczenie ze szkoły z oczekiwanym wynikiem egzaminu maturalnego -w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), którzy nie dysponują w momencie składania dokumentów świadectwem dojrzałości,
  6. oryginał zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady – dotyczy kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad i ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów w tym trybie,
  7. 1 fotografia kolorowa o wymiarze 35 x 45 mm (zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  8. poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną UAM kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

Opłata rekrutacyjna

W roku akademickim 2014/2015 opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wynosi 85 złotych. Opłatę rekrutacyjną kandydat wnosi na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez system Internetowej Rekrutacji (IR) podczas procesu rejestracji.

Więcej informacji o opłacie rekrutacyjnej można znaleźć tutaj.